ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) จัดกิจกรรมวันไหว้ครูในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยในมีนายสุบัน พรเวียง เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบทุนการศึกษาและมอบโอวาทให้แก่นักเรียนในวันไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง และคณะครูร่วมสวมเสื้อเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 

โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2559,23:45   อ่าน 365 ครั้ง