ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เพลงโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง Word Document ขนาดไฟล์ 22 KB 253
ปกงานบุคคล JPEG Image ขนาดไฟล์ 309.8 KB 3165
ปกงานวิชาการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 312.21 KB 79556
ปกงานงบประมาณ JPEG Image ขนาดไฟล์ 309.96 KB 18380
งานบริหารทั่วไป JPEG Image ขนาดไฟล์ 308.24 KB 2506
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.26 KB 891
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.57 KB 1623
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 299
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ 545
จุดเน้น ป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.72 MB 938
จุดเน้น ป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.04 MB 785
จุดเน้น ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.92 MB 426
จุดเน้น ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 456
จุดเน้น ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.74 MB 497
จุดเน้น ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.63 MB 414
จุดเน้น ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 262
จุดเน้น ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.26 MB 243
จุดเน้น ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 261
report RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.45 KB 311
คำสั่ง 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 43.41 KB 372
คำสั่ง 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 46.12 KB 419
ตัวชี้วัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 94.66 KB 827
ปกงาน 4 ฝ่าย 2556 สีแดงฝ่ายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 1177
คู่มือสำหรับประชาชนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.34 KB 92
คู่มือสำหรับประชาชนการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.08 KB 60
คู่มือสำหรับประชาชนการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.22 KB 50
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.18 KB 49
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.69 KB 88
คู่มือสำหรับประชาชนการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.53 KB 53
คู่มือสำหรับประชาชนการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.62 KB 87